Stichting de Lloyd

Regina’s performances kenmerkt haar onderzoek naar interdisciplinaire samenwerking met andere kunstenaars.

In haar projecten betrekt Regina het publiek op een speelse manier actief bij een voorstelling. Hiervoor onderzoekt zij de raakvlaktes en wrijvingen van de verschillende presentatievormen van beeldende kunst en theater om de krachten van de verschillende disciplines elkaar te laten versterken.

Inspiratiebronnen voor haar werk zijn het menselijke lichaam met zijn directe bewegingstaal plus de dynamiek die zowel in dans als ook in het alledaagse leven schuilt.

pagina: 1 2