Stichting snaD is in op 14 februari 2002 opgericht. De redenen hiervoor was het produceren van dansproducties van Christina Gehrig - Binder en Jördis Cordua. Christina Gehrig - Binder is in 2004 naar Zwitserland terug gekeerd. In 2005 is Jördis Cordua begonnen met Regina Magnus kindervoorstellingen te maken. Zij werken onder de naam Cordua&Magnus. Stichting snaD heeft ten doel de grenzen van dans te onderzoeken en te verbinden met andere kunstvormen op nationaal en internationaal gebied dmv het geven van voorstellingen, workshops en lessen.

De projecten van Stichting snaD zijn door projectsubsidies gefinancierd. Hoofdsubsidient is Dienst voor kunst en cultuur Rotterdam, hiernaast ondersteunen onder anderen Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Elise Mathilde, en het Prins Bernhardfonds regelmatig de producties van Stg. snaD.

Het bestuur

Voorzitter: Jan Hendrik Jacob Rodenburg
Secretaris/ penningmeester: Wapke Feenstra
Op dit moment voert stg. snaD gesprekken met Ben Rubingh en Ineke Lindner om het bestuur te versterken.

 

 naar boven